U skladu sa odredbama člana 21. stav 6. Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske (”Sl.glasnik Republike Srpske”, br. 98/05 i 20/14), Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske obavezna je da Narodnoj skupštini Republike Srpske podnese Godišnji revizorski izvještaj u kojem obuhvata najvažnije nalaze i preporuke iz finansijske revizije i revizije učinka za protekli izvještajni period, što je i učinjeno.

Godišnji revizorski izvještaj za 2020. godinu se odnosi na period od 01. septembra 2019. godine do 31. avgusta 2020. godine.

Glavna služba za reviziju je u izvještajnom periodu, a prema ranije utvrđenom Godišnjem planu revizija, vršila finansijske revizije i revizije učinka. Rezultati provođenja finansijske revizije i revizije učinka u izvještajnom periodu, kao i rezultati provjera provođenja preporuka finansijske revizije i revizije učinka datih u ranijem periodu su u obliku infografika predstavljeni u nastavku.

Rezultati provođenja finansijske revizije u izvještajnom periodu:

Kliknite na sliku za otvaranje dokumenta

Rezultati provođenja revizije učinka u izvještajnom periodu:

Kliknite na sliku za otvaranje dokumenta

Rezultati provjera provođenja preporuka finansijske revizije i revizije učinka:

Kliknite na sliku za otvaranje dokumenta