Dvodnevni seminar za članove Odbora za reviziju i drugih odbora Narodne skupštine Republike Srpske održan je 23. i 24.09. 2021. godine u Banji Vrućici. Centri civilnih inicijativa (CCI) uz podršku Švedske implementiraju projekat kojim se želi unaprijediti efikasnost procesa javne revizije i povećati stepen realizacije revizorskih preporuka. Prvog dana seminara predstavnici Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske su prezentovali iskustva i rezultate, kao i način rada Glavne službe za reviziju u funkciji parlamentarnog nadzora, dok je drugi dan seminara vođena diskusija o jačanju učinka Odbora za reviziju uz komparaciju iskustva i prakse u radu sa članovima nadležnih parlamentarnih odbora i Državne revizorske institucije Republike Srbije u prisustvu predstavnika te institucije.