Пронађено: 293
Страна 30 од 30

Документација

Ревизијска документација представља скуп прикупљених доказа (у папирном и дигиталном облику) и докумената које “производе” ревизори у вези са конкретним ревизијским ангажманом, евиденцију извршених ревизијских поступака, прикупљених ревизијских доказа и закључака до којих је дошао ревизор (понекад се користи и термин “радни папири”). Ревизијска радна документација (“радни папири”) треба да садрже информације о планирању ревизије, информације о природи, временском распореду и садржају свих обављених ревизијских поступака, резултате обављених поступака ревизије и изведене закључке или закључке који су довели до мишљења, уважавајући све елемента система контроле квалитета ревизије и ревизијског ангажмана. (Видјети: Систем контроле квалитета ревизије и Контрола квалитета ревизијског ангажовања.)

Документовање ревизорског рада

Документовање ревизорског рада је континуиран процес и саставни дио сваке ревизије, а документација треба да је у довољној мјери детаљна тако да искусном ревизору без претходних сазнања о датој ревизији омогући разумијевање: природе, временског оквира, обима и резултата обављених поступака, прибављених доказа који подржавају закључке и препоруке ревизије, образложења која стоје иза свих значајних питања која су захтијевала професионално просуђивање, те закључака у вези с тим.

Довољност (ревизијских доказа)

Довољност је мјера квантитета ревизијских доказа. Квантитет ревизијских доказа је условљен ризиком материјално значајних погрешних исказа као и квалитетом самих ревизијских доказа.

За више погледати и: Адекватност (ревизијских доказа).

Страна 30 од 30