Ходограм активности у ревизији учинка

На слиједећој илустрацији приказан је процес провођења ревизије учинка:

Ходограм активности по фазама у финансијској ревизији

Слиједећа илустрација показује процес финансијске ревизије по фазама: