Ревизијска документација представља скуп прикупљених доказа (у папирном и дигиталном облику) и докумената које “производе” ревизори у вези са конкретним ревизијским ангажманом, евиденцију извршених ревизијских поступака, прикупљених ревизијских доказа и закључака до којих је дошао ревизор (понекад се користи и термин “радни папири”). Ревизијска радна документација (“радни папири”) треба да садрже информације о планирању ревизије, информације о природи, временском распореду и садржају свих обављених ревизијских поступака, резултате обављених поступака ревизије и изведене закључке или закључке који су довели до мишљења, уважавајући све елемента система контроле квалитета ревизије и ревизијског ангажмана. (Видјети: Систем контроле квалитета ревизије и Контрола квалитета ревизијског ангажовања.)