Анкета као ревизијски доказ

Анкета је метод прикупљања примарних података од одређене популације помоћу којих ревизор може доћи до података о мишљењима, ставовима, преференцијама и интересима испитаника. Анкета је постављање одређених питања одређеним људима на одређени начин, како би се добили истинити одговори. Питања која се постављају анкетом могу бити отворена и затворена. Отворена питања су на неки начин флексибилна и подразумјевају много опција одговора док затворена питања нису флексибилна и подразумјевају одређен број одговора. Ревизија учинка анкете користи када хоће да, на основу анализираних и агрегирани података прикупљених анкетом, добије општу слику о стању у једном одређеном подручју из кога је ревизијски проблем. Анкета се може проводити путем поште, електронске поште, телефона и лично.

Атестација

Видјети: Ангажовање са потврдом.

Аудит

Аудит је енглеска ријеч за појам ревизије у нашем језику. Потиче из латинског од глагола “audire” што значи “чути”. (Audiatur et altera pars – Нека се саслуша и друга страна.)

Тако је и ријеч “auditor” имала значење “слушалац, онај који саслушава” јер су ревизори још у старом Риму саслушавали пореске обвезнике, као што су земљопосједници, који су давали јавне изјаве о резултатима и порезу који су морали да плате као и о доспјелој пореској обавези. Дакле, од древних времена функција ревизора је да саслуша и просуди истинитост чињеница које су му достављене. У нашем језику се ипак више користе ријечи ревизор и ревизија које свој коријен такође имају у латинском језику (re-visio = поновно погледати).