Аудит је енглеска ријеч за појам ревизије у нашем језику. Потиче из латинског од глагола “audire” што значи “чути”. (Audiatur et altera pars – Нека се саслуша и друга страна.)

Тако је и ријеч “auditor” имала значење “слушалац, онај који саслушава” јер су ревизори још у старом Риму саслушавали пореске обвезнике, као што су земљопосједници, који су давали јавне изјаве о резултатима и порезу који су морали да плате као и о доспјелој пореској обавези. Дакле, од древних времена функција ревизора је да саслуша и просуди истинитост чињеница које су му достављене. У нашем језику се ипак више користе ријечи ревизор и ревизија које свој коријен такође имају у латинском језику (re-visio = поновно погледати).