01. 12. 2022.
Представник Главне службе за ревизију учествовао на панел дискусији “Унапређење јавне ревизије на локалном нивоу”
25. 11. 2022.
Одржана регионална конференција на тему родне равноправности
25. 10. 2022.
Семинар и VI годишњи састанак EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Литванији
18. 10. 2022.
Представници Главне службе за ревизију посјетили Ревизорски суд Аустрије и генерални секретаријат Међународне организације врховних ревизорских институција
06. 10. 2022.
Главна служба за ревизију и ОЕБС представили Појмовник ревизијских термина за потребе тужилаца
05. 10. 2022.
Чланак Главне службе за ревизију објављен у EUROSAI TFMA билтену
13. 07. 2022.
Предсједник Државне ревизорске институције Србије посјетио Главну службу за ревизију јавног сектора Републике Српске
14. 06. 2022.
Потписан меморандум о разумијевању између Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена
30. 05. 2022.
Представница Главне службе за ревизију учествовала у раду стручног дијела Конгреса ЕУРОСАИ