27. 02. 2023.
Потписан споразум о провођењу паралелне ревизије учинка у области родне равноправности
14. 02. 2023.
Ревизори Главне службе за ревизију сертификовани од стране INTOSAI
30. 12. 2022.
Проведен највећи број ревизијских ангажмана од када дјелује Главна служба за ревизију
01. 12. 2022.
Представник Главне службе за ревизију учествовао на панел дискусији “Унапређење јавне ревизије на локалном нивоу”
25. 11. 2022.
Одржана регионална конференција на тему родне равноправности
25. 10. 2022.
Семинар и VI годишњи састанак EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Литванији
18. 10. 2022.
Представници Главне службе за ревизију посјетили Ревизорски суд Аустрије и генерални секретаријат Међународне организације врховних ревизорских институција
06. 10. 2022.
Главна служба за ревизију и ОЕБС представили Појмовник ревизијских термина за потребе тужилаца
05. 10. 2022.
Чланак Главне службе за ревизију објављен у EUROSAI TFMA билтену