Рената Чајић Кужет, руководилац Сектора за развој, методологију и контролу квалитета испунила је услове и положила испит за ревизора јавног сектора у области ревизије усклађености према INTOSAI програму, а исто је у домену ревизије учинка учинила и Слађана Петровић виши ревизор учинка. Сертификате су им пригодно уручили Главни ревизор Јово Радукић и Замјеник главног ревизора Божана Трнинић.

Главна служба за ревизију у складу са својим капацитетима подржава стручно усавршавање запослених што се огледа у наставку континуиране сертификације за ревизоре јавног сектора у оквиру програма професионалне едукације коју проводи Развојна иницијатива Међународне организације врховних ревизорских институција (INTOSAI).

Главни ревизор је честитао на још једној значајној верификацији знања и компетенција запослених у Главној служби за ревизију, уз охрабрење и подстицај свим другим запосленим ревизорима да одржавају и развијају своја стручна знања примјенљива и потребна у ревизији јавног сектора.

Програм који је покренут у марту 2021. године има за циљ да помогне ревизорима да развију своје знање, вјештине и способности и подијељен је на два дијела: опште и функционалне компетенције.

Опште компетенције се односе на улогу и одговорности врховних институција за ревизију, етику и професионално понашање у ревизији јавног сектора, принципе и методологије ревизије и законска и регулаторна окружења ревизије јавног сектора.

Функционалне компетенције се односе на конкретне области ревизије, попут финансијске ревизије, ревизије усклађености и ревизије учинка.

Овај програм је важан ресурс који може помоћи ревизорима да побољшају свој рад и на тај начин допринесу ефикасном и одговорном управљању јавним средствима.