Дана 21.03.2023. године у организацији Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске у Бањалуци одржана је заједничка обука ревизора учинка врховних ревизорских институција у Босни и Херцеговини која је била усмјерена на јачање капацитета у области ревизије учинка.

С обзиром да је Главна служба за ревизију била домаћин овог догађаја главни ревизор Јово Радукић је у свом уводном обраћању истакао да су ови видови обуке од изузетног значаја за сваку врховну ревизорску институцију. „Желио бих да свима пожелим успјешан рад и надам се да ће данашња обука понудити нова сазнања или потврдити већ она постојећа. Оно што је битно нагласити јесте да нико не школује ревизоре јавног сектора, поготово ревизоре учинка, и њих нема на тржишту рада. Самим тим смо сви ми усмјерени једни на друге, а посебно смо у обавези да млађим колегама који су тек на почетку своје каријере преносимо знања и искуства“, истакао је главни ревизор и додао да су руководства свих врховних ревиозорских институција из БиХ отворена за приједлоге тема које би могле бити дио заједничких обука у будућности.

На заједничкој обуци као предавачи су ангажовани виши ревизори учинка из Главне службе за ревизију Далиборка Милијевић, Слађана Јагодић, Младенко Марковић и Бојан Драгишић који су обрадили теме које се тичу INTOSAI професионалног оквира и компетенција ревизора учинка, комуникације у ревизији учинка, прикупљања ревизијских доказа и ефикасности процеса ревизије и визуализације података у функцији ефективне комуникације.

Презентацију је одржао и представник Државне ревизорске институције Републике Србије Никола Стефановић који је пристуне упознао са праксама и искуствима комуникације у ревизији учинка у овој институцији.

На обуци је учествовало 40 представника и представница Канцеларије за ревизију институција БиХ, Канцеларије за ревизију институција у ФБиХ, Канцеларије за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту и Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Након обуке одржана је панел дискусија на којој су учествовали руководиоци организационих јединица ревизије учинка врховних ревизорских институција из БиХ и Републике Србије који су дискутовали о изазовима, перспективанма и ризицима ревизије учинка.