24. 09. 2020.
Посјета ДРИ Србије и разговори о паралелним ревизијама учинка
07. 09. 2020.
Подаци из Годишњег ревизорског извјештаја за 2020. годину
09. 07. 2020.
Функционисање система заштите животне средине
09. 07. 2020.
Управљање јавном расвјетом у Републици Српској
30. 06. 2020.
Делегација ГСРЈС РС у посјети ДРИ Републике Србије
29. 06. 2020.
Успостављање пословних зона у Републици Српској
07. 02. 2020.
Обновљен споразум о професионалној сарадњи двије ВРИ
23. 01. 2020.
Ефикасност прикупљања и коришћења накнада за јавне путеве при регистрацији моторних и прикључних возила
20. 11. 2019.
Учешће на регионалној радионици