У сриједу 05.10.2022. године у просторијама Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске представљен је Појмовник ревизијских термина за потребе тужилаца који је Главна служба за ревизију израдила у сарадњи са Организацијом за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС).
Намјена и сврха Појмовника је да на што једноставнији и квалитетнији начин приближи терминологију ревизије јавног сектора првенствено тужиоцима, али и свим другим институцијама и појединцима који користе ревизорске извјештаје у свом раду.

Појмовник је резултат активности која је предвиђена Стратегијом борбе против корупције Републике Српске за период 2018-2022. година и припадајућим Акционим планом за реализацију наведене Стратегије.

“С обзиром да су ревизорски извјештаји један од могућих индикатора за неправилности у раду институција јавног сектора јако је важно да правосудне и институције које се баве истражним радњама при руци имају овај појмовник који ће им скратити и олакшати период истраге, а и помоћи правосудним органима да донесу што бољу одлуку. Израда Појмовника је још један корак напријед на путу према што одговорнијим и транспарентнијим инститицуијама јавног сектора и захвалио бих се свима који су омогућили да данас имамо још један документ који ће додатно појаснити улогу ревизије у јавном сектору”, истакао је главни ревизор Јово Радукић.

Влада Републике Српске путем ресорног Министарства правде и међународног партнера ОЕБС приступила је реализацији активности предвиђених Стратегијом и Акционим планом које требају да на што квалитетнији начин приближе ревизорску терминологију тужиоцима у Републици Српској који поступају по ревизорским извјештајима.

“Захвалио бих се Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске на сарадњи при изради Појмовника за који се надамо да ће олакшати посао првенствено тужиоцима, али и свим другим институцијама. Мисија OЕБС-а остаје посвећена пружању даље подршке у борби против корупције”, рекао је Иван Лупис директор Одјела за људску димензију при OЕБС-у.
На представљању појмовника су присуствовали и представници Министарства правде Републике Српске, Министарства унутрашњих послова, Врховног суда Републике Српске и Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.