02. 10. 2019.
XXIII Конгрес Међународне организације врховних ревизијских институција (INCOSAI)
16. 08. 2019.
Ревизија учинка “Управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске”
16. 08. 2019.
Ревизија учинка ”Професионална рехабилитација и запошљавање лица са инвалидитетом”
16. 08. 2019.
Ревизија учинка “Управљање средствима посебних намјена за шуме”
30. 04. 2019.
Ревизија учинка ”Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања”
07. 02. 2019.
Ревизија учинка “Превенција малигних обољења”