23. 01. 2020.
Ефикасност прикупљања и коришћења накнада за јавне путеве при регистрацији моторних и прикључних возила
20. 11. 2019.
Учешће на регионалној радионици
15. 10. 2019.
III Годишњи састанак и семинар EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Лисабону (Португал)
02. 10. 2019.
XXIII Конгрес Међународне организације врховних ревизијских институција (INCOSAI)
16. 08. 2019.
Ревизија учинка “Управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске”
16. 08. 2019.
Ревизија учинка ”Професионална рехабилитација и запошљавање лица са инвалидитетом”
16. 08. 2019.
Ревизија учинка “Управљање средствима посебних намјена за шуме”
30. 04. 2019.
Ревизија учинка ”Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања”
07. 02. 2019.
Ревизија учинка “Превенција малигних обољења”