Делегација Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске коју је предводио главни ревизор Јово Радукић боравила је 25. јуна 2020. године у радној посјети Државној ревизорској институцији Републике Србије. Примарне теме за разговор су биле развој методологија ревизије, те аутоматизација и дигитализација поступка ревизије.

Радни састанак је организован у оквиру Споразума о професионалној сарадњи, који су челници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и Државне ревизорске институције Републике Србије обновили 6. фебруара 2020. године у Београду.

Области сарадње, предвиђене Споразумом, односе се и на размјену искустава у превођењу и примјени ИНТОСАИ стандарда и друге професионалне регулативе, организовање заједничких обука, радионица и семинара у области екстерне ревизије у јавном сектору.

Испред Државне ревизорске институције Републике Србије састанку су присуствовали др Душко Пејовић, предсједник Државне ревизорске институције, Ивица Гавриловић, врховни државни ревизор, Драган Стојановић и Жељко Мотић, државни ревизори и Горан Љубић, савјетник. Делегацију Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске су чинили Јово Радукић, главни ревизор, Рената Чајић Кужет, руководилац Сектора за развој, методологију и контролу квалитета и Милан Баника, руководилац Сектора за информационе технологије.