Дана 5.2.2021. потписан је Меморандум о разумијевању и сарадњи између Главне службе за ревизију јавног сектора РС и Савеза општина и градова РС. Испред Главне службе за ревизију Меморандум је потписао Јово Радукић, главни ревизор, а испред Савеза општина и градова потписник је Ацо Пантић, генерални секретар. Меморандум представља полазну основу за развој партнерства заснованог на равноправности и узајамном поштовању, а настао је као израз потребе да се утврде оквири и видови будуће сарадње.

Циљ овог Меморандума о разумијевању јесте да омогући билатералну сарадњу потписница на унапређењу финансијског управљања јединица локалне самоуправе, као и других институција и субјеката у надлежности јединица локалне самоуправе и/или од интереса за добро функционисање јединица локалне самоуправе.

Такође, циљеви сарадње дефинисани овим Меморандумом, од значаја за Главну службу, јесу превентивно дјеловање у циљу правовременог предузимања активности и радњи у погледу законитог и ефикасног финансијског управљања.

Сарадња ће се заснивати на поштовању партнерства и узајамном прихватању предности и снага сваке од страна, организацијске структуре и институционалних капацитета и политика дјеловања Потписница.

Јово Радукић, главни ревизор на крају је рекао да Меморандум представља само верификацију добре дугогодишње сарадње и узајамног уважавања као партнера између Главне службе за ревизију и Савеза општина и градова РС.