Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је у 6. билтену EUROSAI TFMA радне група за ревизију општина објавила свој чланак у којем је подијелила искуства за све 64 локалне самоуправе у Републици Српској које су биле предмет финансијске ревизије у протекле три године са акцентом на степен проводивости препорука и дата мишљења.

У том периоду од 64 ЈЛС, колико их је у Републици Српској, 4 ЈЛС су добиле оба позитивна мишљења (за финансијске извјештаје и за усклађеност). У проценту, заступљеност мишљења са резервом за финансијске извјештаје и за усклађеност за посматрани трогодишњи период износи 72%. У истом периоду, 6% је позитивних мишљења, 2% су негативна, док осталих 20% чини комбинације мишљења са резервом и позитивних мишљења и мишљења са резервом и негативних мишљења.

Укупно је дато 899 препорука, од којих се 488 односи на финансијске извјештаје, а 411 препорука на усклађеност. Просјечно 14 препорука по једном извјештају ЈЛС, свакако указује на то да је потребно јачати и унапређивати систем финансијског извјештавања и интерне финансијске контроле у ЈЛС, наводи се у чланку Главне службе за ревизију који је доступан на овом линку TFMA_News_No_6_October_2023.pdf

Поред врховне ревизорске институције Републике Српске у 6. броју билтена EUROSAI TFMA радне групе своја искуства у области ревизије јединица локалне самоуправе су, између осталих, подијелиле ВРИ Аустрије, Бугарске, Хрватске, Естоније, Израела, Мађарске, Летоније, Литваније, Словачке, Словеније, и Шпаније.

Ово је четврти чланак који је Главна служба за ревизију објавила у билтену EUROSAI TFMA радне групе.