Напомена

Приступ извјештајима о ревизији који су објављени прије 01.01.2017. године је омогућен на упит. Потребно је послати захтјев за доставу података на е-маил: revizija@gsr-rs.org

Линк: Листа ревизија проведених прије 01.01.2017.
Пронађено: 700 извјештаја
Страна 42 од 70
Објављено: 15. 05. 2020.
Ревидирани период: 2019

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 06. 05. 2020.
Ревидирани период: 2019

Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 05. 05. 2020.
Ревидирани период: 2019

Агенција за аграрна плаћања

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 05. 05. 2020.
Ревидирани период: 2019

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 30. 04. 2020.
Ревидирани период: Више година

Накнадни преглед провођења препорука из извјештаја ревизије учинка “Енергетска ефикасност институција јавног сектора”

Накнадни преглед провођења препорука по Извјештају ревизије учинка „Енергетска ефикасност институција јавног сектора” показује да су Влада Републике Српске, надлежна министарства и друге институције јавног сектора проводећи активности и мјере на унапређењу енергетске ефикасности предузимале и активности на провођењу препорука из Извјештаја ревизије учинка. Препоруке из Извјештаја ревизије учинка нису у потпуности проведене. Већи број препорука је у фази провођења или су дјелимично проведене, због чега постоји потреба да се интензивирају активности ради њиховог потпуног провођења и унапређења енергетске ефикасности.

Врста ангажмана: Накнадни преглед провођења препорука ревизије учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 29. 04. 2020.
Ревидирани период: 2019

Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 28. 04. 2020.
Ревидирани период: 2019

Министарство привреде и предузетништва

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 24. 04. 2020.
Ревидирани период: 2019

Министарство просвјете и културе

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 24. 04. 2020.
Ревидирани период: 2019

Пореска управа Републике Српске

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 24. 04. 2020.
Ревидирани период: 2019

Министарство енергетике и рударства

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Страна 42 од 70