Напомена

Приступ извјештајима о ревизији који су објављени прије 01.01.2017. године је омогућен на упит. Потребно је послати захтјев за доставу података на е-маил: revizija@gsr-rs.org

Линк: Листа ревизија проведених прије 01.01.2017.
Пронађено: 700 извјештаја
Страна 41 од 70
Објављено: 29. 06. 2020.
Ревидирани период: 2019

Општина Сребреница

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Негативно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 29. 06. 2020.
Ревидирани период: 2019

Јавни фонд за дјечију заштиту

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 29. 06. 2020.
Ревидирани период: Више година

Успостављање пословних зона у Републици Српској

Проведена ревизија је показала да успостављање пословних зона није у довољној мјери успјешан процес што показује број успостављених пословних зона и ниво пословних активности у пословним зонама. Успостављање пословних зона је под утицајем разноврсних фактора организационо-институционалне, управљачке, административне и финансијске природе.

Врста ангажмана: Ревизија учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 16. 06. 2020.
Ревидирани период: 2019

Дом здравља Свети Сава Оштра Лука

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 11. 06. 2020.
Ревидирани период: 2019

Фонд здравственог осигурања Републике Српске

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 05. 06. 2020.
Ревидирани период: 2016

Министарство просвјете и културе

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 20. 05. 2020.
Ревидирани период: 2019

Министарство рада и борачко инвалидске заштите

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 19. 05. 2020.
Ревидирани период: 2019

Генерални секретаријат Владе Републике Српске

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 19. 05. 2020.
Ревидирани период: 2019

Министарство финансија

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 18. 05. 2020.
Ревидирани период: 2019

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Страна 41 од 70