Напомена

Приступ извјештајима о ревизији који су објављени прије 01.01.2017. године је омогућен на упит. Потребно је послати захтјев за доставу података на е-маил: revizija@gsr-rs.org

Линк: Листа ревизија проведених прије 01.01.2017.
Пронађено: 717 извјештаја
Страна 71 од 72
Објављено: 20. 04. 2017.
Ревидирани период: 2016

Јавни фонд за дјечију заштиту

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 18. 04. 2017.
Ревидирани период: 2016

ОШ Свети Сава, Козарска Дубица

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 12. 04. 2017.
Ревидирани период: 2016

Министарство финансија

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 07. 04. 2017.
Ревидирани период: 2016

ОШ Петар Кочић, Мркоњић Град

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 07. 04. 2017.
Ревидирани период: 2016

Министарство здравља и социјалне заштите

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 06. 04. 2017.
Ревидирани период: 2016

Министарство управе и локалне самоуправе

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 06. 04. 2017.
Ревидирани период: 2016

ОШ Младен Стојановић, Бронзани Мајдан

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 05. 04. 2017.
Ревидирани период: 2016

Министарство саобраћаја и веза

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 03. 04. 2017.
Ревидирани период: 2016

Генерални секретаријат Владе Републике Српске

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Позитивно мишљење о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 03. 04. 2017.
Ревидирани период: Више година

Накнадни преглед провођења препорука по извјештају ревизије учинка “Безбједност саобраћаја на путевима у РС”

Накнадни преглед провођења препорука по Извјештају ревизије учинка „Безбједност саобраћаја на путевима у РС” показује да су институције у систему безбједности саобраћаја предузималe активности на провођењу препорука.
Проведене активности дале су значајне резултате у погледу побољшања стања безбједности саобраћаја на путевима. Модернизацијом контрола саобраћајне полиције и већим фокусом на водеће узроке и факторе који утичу на тежину саобраћајних незгода, али и значајним медијским присуством АБС са промотивним и превентивним кампањама постигнуто је значајно смањење броја погинулих и тешко повријеђених лица у 2016. години.
Одређене активности још увијек нису проведене и постоји још доста простора за побољшања. На основу проведеног прегледа, јасно је да највећи потенцијал за смањење посљедица саобраћајних незгода и побољшање безбједности саобраћаја на путевима стоји у активностима управљача путева. Стога је очекивано да се у наредном периоду интензивирају започете активности на идентификацији, обиљежавању и отклањању опасних мјеста на путевима.

Врста ангажмана: Накнадни преглед провођења препорука ревизије учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Страна 71 од 72