Ревизија учинка "Управљање јавним набавкама у Републици Српској"
  

17.08.2017.

Ревизија учинка "Управљање јавним набавкама у Републици Српској"

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Управљање јавним набавкама у Републици Српској". Сврха ове ревизије је била да, на нивоу Владе Републике Српске и одабраних уговорних органа, испита испуњеност претпоставки и кључне препреке и проблеме у успостављању дјелотворног концепта јавних набавки као основе за успјешно управљање јавним набавкама.

Прочитај више...

 Ревизорски извјештаји
 
18.08.2017

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
17.08.2017

Ревизија учинка је показала да се у Републици Српској није на свеобухватан, организован и систематичан начин приступило испуњавању претпоставки у циљу успостављања дјелотворног система јавних набавки као важног сегмента управљања јавним финансијама. Исказана опредјељења, као и донесене мјере, су парцијалног, често ад хок карактера, без претходно извршених истраживања и анализа проблема у јавним набавкама. Мјере су се углавном реализовале стихијски без одговарајућих механизама праћења и надзора.

 
09.08.2017

Негативан закључак о провођењу препорука

 
09.08.2017

Закључак са резервом о провођењу препорука

 
04.08.2017

Закључак са резервом о спровођењу препорука

 
Новости
 
14.08.2017

На позив Свјетске банке (World Bank) и Уједињених нација (UNCTAD), представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, у периоду од 7. до 11.08.2017. године, присуствовао је семинару на тему "Методологија процјене учинка управљања јавним дугом". Семинар се одржао
 
27.07.2017

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је обавила предстудијскo испитивање на тему радних спорова у јавном сектору и њиховог утицаја на буџет Републике Српске. Циљ предстудијског испитивања је био да се потврди постојање ревизијског проблема, те да
 
13.07.2017

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске провела је ревизију учинка под називом "Организација и функционисање интерне ревизије у јавном сектору Републике Српске". Ревизија је испитивала испуњеност услова за организовање, развој и функционисање интерне ревизије са формално-правног, организационог и