31.08.2017.

Главни ревизор и замјеник главног ревизора поднијели оставке
Народној скуштини Републике Српске

Главни ревизор професор др Душко Шњегота и замјеник главног ревизора Дарко Пејић поднијели су оставке односно ставили мандате на располагање Народној скупштини Републике Српске. 
Текст дописа упућених Народној скупштини Републике Српске: 

Оставка главног ревизора

Оставка замјеника главног ревизора



Ревизорски извјештаји
 
10.10.2017

Закључак са резервом о спровођењу препорука

 
04.10.2017

Позитиван закључак о спровођењу препорука

 
31.08.2017

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

 
24.08.2017

У поступку остваривања права у социјалној заштити, права на новчану помоћ и права на додатак за помоћ и његу другог лица, није осигурана правовременост нити могући ниво равноправности свих корисника.
Испитивања ревизије су показала да лица у стању потребе за туђом његом и помоћи и лица без средстава за задовољење основних животних потреба чекају на прву интервенцију надлежних органа у просјеку преко пола године. У том, просјечно дугом чекању, постојале су вишеструке разлике посматра ли се просјек по јединицама локалних самоуправа. Тиме су нарушени принципи правовремености и равноправности а посебно су у том оквиру били оштећени корисници из неразвијених јединица локалних самоуправа.

 
24.08.2017

Закључак са резервом о спровођењу препорука

 
Новости
 
10.10.2017

Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске присуствовао је годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Риги (Летонија). На годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе чланови из 27 земаља разговарали су о имплементацији три стратешка
 
30.08.2017

Поводом бројних коментара и различитих ставова након објављеног ревизорског извјештаја о проведеној финансијској ревизији Консолидованог финансијског извјештаја (КФИ) за 2016. годину, за кориснике буџета Републике Српске, јавност Републике Српске обавјештавамо о следећем. Ова финансијска ревизија је, као и све
 
24.08.2017

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Ефективност остваривања права у социјалној заштити" . Ревизија се бавила проблемом правовремености и равноправности корисника у остваривању права на новчану помоћ и права на