Ревизија учинка ''Управљање јавном расвјетом у Републици Српској''
  

09.07.2020.

Ревизија учинка ''Управљање јавном расвјетом у Републици Српској''

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Управљање јавном расвјетом у Републици Српској''. Основна сврха ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли постојеће мјере и активности јединица локалне самоуправе и других надлежних институција у управљању јавном расвјетом доприносе унапређењу функционалности јавне расвјете и смањењу трошкова јавне расвјете.


 


Ревизорски извјештаји
 
31.07.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
31.07.2020

Негативно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
20.07.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
17.07.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

 
15.07.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
Новости
 
09.07.2020

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Функционисање система заштите животне средине".Основна сврха ове ревизије јесте давање одговора на питање како функционише систем заштите животне средине, посматрано кроз примјену основних управљачких механизама у
 
30.06.2020

Делегација Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске коју је предводио главни ревизор Јово Радукић боравила је 25. јуна 2020. године у радној посјети Државној ревизорској институцији Републике Србије. Примарне теме за разговор су биле развој методологија ревизије, те
 
29.06.2020

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Успостављање пословних зона у Републици Српској". Сврха ове ревизије учинка је да се испитају узроци који утичу на успјешност процеса успостављања пословних зона у Републици Српској,