Делегација ГСРЈС РС у посјети ДРИ Републике Србије
  

30.06.2020.

Делегација ГСРЈС РС у посјети ДРИ Републике Србије

Делегација Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске коју је предводио главни ревизор Јово Радукић боравила је 25. јуна 2020. године у радној посјети Државној ревизорској институцији Републике Србије. Примарне теме за разговор су биле развој методологија ревизије, те аутоматизација и дигитализација поступка ревизије.


 


Ревизорски извјештаји
 
29.06.2020

Проведена ревизија је показала да успостављање пословних зона није у довољној мјери успјешан процес што показује број успостављених пословних зона и ниво пословних активности у пословним зонама. Успостављање пословних зона је под утицајем разноврсних фактора организационо-институционалне, управљачке, административне и финансијске природе.

 
29.06.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
29.06.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

 
16.06.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
11.06.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

 
Новости
 
29.06.2020

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Успостављање пословних зона у Републици Српској". Сврха ове ревизије учинка је да се испитају узроци који утичу на успјешност процеса успостављања пословних зона у Републици Српској,
 
07.02.2020

Др Душко Пејовић, предсједник Државне ревизорске институције Републике Србије и Јово Радукић, главни ревизор Републике Српске потписали су Споразум о професионалној сарадњи. Током једнодневне посјете делегације Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске у Београду, организован је радни
 
23.01.2020

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Ефикасност прикупљања и коришћења накнада за јавне путеве при регистрацији моторних и прикључних возила". Предмет ове ревизије учинка je прикупљање и коришћење накнаде за јавне путеве