Посјета ДРИ Србије и разговори о паралелним ревизијама учинка
  

24.09.2020.

Посјета ДРИ Србије и разговори о паралелним ревизијама учинка

Представници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Милован Бојић руководилац Сектора ревизије учинка и Младенко Марковић ревизор учинка боравили су 23.09.2020. године у радној посјети Државној ревизорској институцији Србије. Испред Државне ревизорске институције Србије састанку су присуствовали др Душко Пејовић предсједник Државне ревизорске институције и главни државни ревизор, Стојанка Миловановић и Ивица Гавриловић врховни државни ревизори.


 


Ревизорски извјештаји
 
26.11.2020

Накнадни преглед провођења препорка из Извјештаја ревизије учинка „Управљање услугама предшколског васпитања и образовања" показује да су од четири дате препоруке у потпуности проведене три а провођење једне је у току.
У складу са својим надлежностима за одређени сегмент управљања системом, институције система предшколског васпитања и образовања су донијеле акционе планове, на основу њих предузимале већи број мјера и активности и оствареним резултатима утицале на побољшање управљања системом. У периоду обухваћеним накнадним прегледом је значајно повећан степен обухвата дјеце предшколског узраста програмом предшколског васпитања и oбразовања и ови су програми учињени доступнијим знатно већем броју дјеце, посебно дјеци из породица лошијег социјално-економског статуса.

 
26.11.2020

Негативан закључак о спровођењу препорука

 
26.11.2020

Накнадни преглед провођења препорука по Извјештају ревизије учинка „Превенција од поплава" показује да су Влада Републике Српске, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и друге надлежне институције јавног сектора проводиле значајне активности и мјере у области превенције од поплава и у оквиру тога предузимале и активности на провођењу препорука из Извјештаја ревизије учинка.
Предузетим мјерама и активностима од стране надлежних институција, препоруке из Извјештаја ревизије учинка нису у потпуности проведене и постоји потреба да се оне интензивирају ради потпуног провођења препорука и додатног унапређења превенције од поплава.

 
05.11.2020

Позитиван закључак о провођењу препорука

 
29.10.2020

Закључак са резервом о спровођењу препорука

 
Новости
 
07.09.2020

У складу са одредбама члана 21. став 6. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске (''Сл.гласник Републике Српске'', бр. 98/05 и 20/14), Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске обавезна је да Народној скупштини Републике Српске поднесе Годишњи ревизорски
 
09.07.2020

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Управљање јавном расвјетом у Републици Српској''. Основна сврха ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли постојеће мјере и активности јединица локалне самоуправе и других
 
09.07.2020

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Функционисање система заштите животне средине".Основна сврха ове ревизије јесте давање одговора на питање како функционише систем заштите животне средине, посматрано кроз примјену основних управљачких механизама у