Присуство замјеника главног ревизора Републике Српске бечком симпозијуму 
  

23.05.2018.

Присуство замјеника главног ревизора Републике Српске бечком симпозијуму

У организацији Службе за ревизију града Беча је одржан бечки симпозијум ревизорских служби на тему „Ревизорске компетенције" дана 16. маја 2018. године у Вијећници града Беча.
Поред представника савезне ревизије Аустрије и свих покрајинских служби ревизије Аустрије, симпозијуму су присуствовали и представници ревизије Њемачке, Словачке и Републике Српске.

Прочитај више...Ревизорски извјештаји
 
22.06.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
22.06.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
20.06.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
20.06.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
13.06.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
Новости
 
22.05.2018

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом „Посебни начини наплате пореског дуга". Предмет ове ревизије је одгођено плаћање пореског дуга као једини у континуитету присутан посебан начин наплате пореског дуга. Циљ ове
 
20.04.2018

На 23. редовној сједници Народна скупштина Републике Српске донијела је одлуке о избору главног ревизора и замјеника главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске. Одлуке о избору објављене су у "Службеном гласнику Републике Српске" број 28/17од 30.3.2018.
 
12.12.2017

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Стипендирање студената у Републици Српској''. Ревизија је стипендирање студената у Републици Српској посматрала у Министарству просвјете и културе, Министарству науке и технологије - Фонд ''Др Милан