08.11.2017.

Одлука о избору вршиоца дужности главног ревизора
Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске ступила на снагу


На 22. редовној сједници која је одржана 17.10.2017. године Народна скупштина Републике Српске донијела је Одлуку о избору вршиоца дужности главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и обезбиједила услове за функционисање Главне службе за ревизију и извршавање њених законом прописаних задатака и њене стварне улоге.

Народна скупштина Републике Српске је на истој сједници формирала комисију чији је задатак да проведе поступак избора главног ревизора и његовог замјеника, а све у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске.

Одлука о избору вршиоца дужности главног ревизора објављена је у "Службеном гласнику Републике Српске" број 99/17 и ступила је на снагу 8.11.2017. године.Ревизорски извјештаји
 
10.10.2017

Закључак са резервом о спровођењу препорука

 
04.10.2017

Позитиван закључак о спровођењу препорука

 
31.08.2017

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

 
24.08.2017

У поступку остваривања права у социјалној заштити, права на новчану помоћ и права на додатак за помоћ и његу другог лица, није осигурана правовременост нити могући ниво равноправности свих корисника.
Испитивања ревизије су показала да лица у стању потребе за туђом његом и помоћи и лица без средстава за задовољење основних животних потреба чекају на прву интервенцију надлежних органа у просјеку преко пола године. У том, просјечно дугом чекању, постојале су вишеструке разлике посматра ли се просјек по јединицама локалних самоуправа. Тиме су нарушени принципи правовремености и равноправности а посебно су у том оквиру били оштећени корисници из неразвијених јединица локалних самоуправа.

 
24.08.2017

Закључак са резервом о спровођењу препорука

 
Новости
 
10.10.2017

Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске присуствовао је годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Риги (Летонија). На годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе чланови из 27 земаља разговарали су о имплементацији три стратешка
 
31.08.2017

Главни ревизор професор др Душко Шњегота и замјеник главног ревизора Дарко Пејић поднијели су оставке односно ставили мандате на располагање Народној скупштини Републике Српске. Текст дописа које су главни ревизор и његов замјеник упутили Народној скупштини Републике Српске наведен је
 
30.08.2017

Поводом бројних коментара и различитих ставова након објављеног ревизорског извјештаја о проведеној финансијској ревизији Консолидованог финансијског извјештаја (КФИ) за 2016. годину, за кориснике буџета Републике Српске, јавност Републике Српске обавјештавамо о следећем. Ова финансијска ревизија је, као и све