12.6.2017.

Сусрет руководства Главне службе за ревизију и Државне ревизорске институције Републике Србије

Делегација Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске коју су чинили Главни ревизор и замјеник Главног ревизора сусрела се прошле седмице у Београду са предсjедником Државне ревизорске институције Републике Србије, Радославом Сретеновићем и његовим сарадницима. Повод за боравак делегације Главне службе за ревизију у Београду био је везан за свечано обиљежавање десет година успјешног функционисања државне ревизије у Србији. Истовремено, овај догађај је представницима Главне службе за ревизију омогућио да се сретну и размијене искуства са представницима других врховних ревизорских институција из региона и појединих европских земаља. Током ове посјете организован је радни састанак са предсједником Државне ревизорске институције Републике Србије, на којем се разговарало о досадашњој професионалној сарадњи између двије врховне ревизорске институције и могућим модалитетима за реализацију одређених професионалних активности у наредном периоду. Ревизорски извјештаји
 
27.06.2017

Негативно мишљење о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

 
26.06.2017

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

 
21.06.2017

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

 
13.06.2017

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима 
Позитивно мишљење о усклађености 
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

 
09.06.2017

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима 
Мишљење с резервом о усклађености 
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

 
Новости
 
22.05.2017

Главни ревизор Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске налази се у делегацији врховних ревизорских институција из Босне и Херцеговине, која учествује у раду X Конгреса Европске организације врховних ревизорских институција (EUROSAI), који се одржава у Истанбулу, у
 
24.04.2017

У Теслићу је 21. априла одржана једнодневна радионица на којој су разматрана питања од значаја за припрему нових форми ревизорских извјештаја, у складу са измијењеним ISSAI смјерницама, усвојеним на XXII Конгресу INTOSAI-а, одржаном у Абу Дабију у децембру 2016. године.
 
18.04.2017

Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске присуствовао је уводном састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Вилњусу (Литванија). На уводном састанку EUROSAI TFMA чланице радне групе разговарале су о три стратешка циља ове групе, плану