Ревизија учинка ''Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања''
  

30.04.2019.

Ревизија учинка ''Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања''

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка ''Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања''. Сврха ове ревизије је да испита да ли дјеца без родитељског старања имају адекватан ниво збрињавања и заштите.

Налази ове ревизије показују да сва дјеца без родитељског старања остварују одређен ниво заштите и збрињавања, али да постојећи ниво заштите и збрињавања дјеце без родитељског старања и укупност мјера које се примјењују на заштити и збрињавању не осигуравају у потпуности достизање циљева дефинисаних Стратегијом.

Прочитај више...Ревизорски извјештаји
 
09.07.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
04.07.2019

Негативно мишљење о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

 
21.06.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
14.06.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

 
12.06.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
Новости
 
07.02.2019

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Превенција малигних обољења". Предмет ове ревизије су мјере и активности на планирању и провођењу мјера и поступака за рано откривање малигних обољења. Основна сврха ове ревизије
 
30.11.2018

Комисија за јавну лицитацију продаје службених моторних возила је провела поступак лицитације дана 29.11.2018. године у 12 часова у просторијама Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске у Бањалуци. Достављено је укупно пет валидиних понуда од физичких лица и
 
23.11.2018

На основу Одлуке главног ревизора о продаји службених моторних возила путем јавне лицитације, број: 01/0518-507/18 од 12.11.2018. године, Комисија за провођење лицитације именована Рјешењем главног ревизора број: 01/0518-507-1/18 од 12.11.2018. године, објављује ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ- ЛИЦИТАЦИЈУ за продају службених моторних возила