Ревизија учинка ''Стипендирање студената у Републици Српској''   
  

12.12.2017.

Ревизија учинка ''Стипендирање студената у Републици Српској''

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Стипендирање студената у Републици Српској''. Ревизија је стипендирање студената у Републици Српској посматрала у Министарству просвјете и културе, Министарству науке и технологије - Фонд ''Др Милан Јелић'' и јединицама локалних самоуправа. Ревизија је анализирала стипендије за први циклус студија које су додјељење у периоду за академску 2012/2013. до 2016/2017. годину. Циљ ревизије је био да се испита да ли је постојећи начин стипендирања студената у Републици Српској транспарентан и да ли су надлежна министарства и градови/општине обезбиједили најбоље могуће кориштење ресурса за стипендирање.

Прочитај више...Ревизорски извјештаји
 
25.04.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
25.04.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

 
24.04.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
24.04.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
18.04.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
Новости
 
20.04.2018

На 23. редовној сједници Народна скупштина Републике Српске донијела је одлуке о избору главног ревизора и замјеника главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске. Одлуке о избору објављене су у "Службеном гласнику Републике Српске" број 28/17од 30.3.2018.
 
08.11.2017

На 22. редовној сједници која је одржана 17.10.2017. године Народна скупштина Републике Српске донијела је Одлуку о избору вршиоца дужности главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и обезбиједила услове за функционисање Главне службе за ревизију и
 
10.10.2017

Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске присуствовао је годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Риги (Летонија). На годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе чланови из 27 земаља разговарали су о имплементацији три стратешка