Учешће на регионалној радионици
  

20.11.2019.

Учешће на регионалној радионици

У организацији Свјетске Банке која сарађује са Мрежом парламентарних одбора за економију, финансије и европске интеграције, у Подгорици (Црна Гора) је у периоду од 12-14. новембра 2019. године одржана регионална радионица „Јачање веза између парламената и врховнох ревизијских институција у циљу унапређења учинка екстерне ревизије на западном Балкану".


 


Ревизорски извјештаји
 
12.12.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

 
11.12.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
10.12.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
10.12.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

 
10.12.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
Новости
 
25.10.2019

Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Бојан Ћурић - виши ревизор за финансијску ревизију, присуствовао је семинару и трећем годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Лисабону (Португал). На семинару, на којем
 
02.10.2019

У периоду од 25.9. - 28.9.2019. године у Москви je одржан XXIII Конгрес Међународне организације врховних ревизијских институција (INTOSAI), на којем је у име Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, учествовала замјеница главног ревизора Божана Трнинић.
 
16.08.2019

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Управљање средствима посебних намјена за шуме". Сврха ревизије јесте давање одговора на питање да ли се средствима посебних намјена за шуме управља ефикасно, односно да се