Ревизија учинка "Управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске"    
  

16.08.2019.

Ревизија учинка ''Управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске''

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом „Управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске". Сврха ове ревизије учинка је била да се испита управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске и утицај на функционисање јавних здравствених установа, као и пружање здравствених услуга, те да се на основу испитивања понуде препоруке чија имплементација од стране надлежних институција може унаприједити успјешност јавних набавки у здравству Републике Српске.

Прочитај више...Ревизорски извјештаји
 
13.09.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
13.09.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
09.09.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
09.09.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
06.09.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
Новости
 
16.08.2019

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Управљање средствима посебних намјена за шуме". Сврха ревизије јесте давање одговора на питање да ли се средствима посебних намјена за шуме управља ефикасно, односно да се
 
16.08.2019

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Професионална рехабилитација и запошљавање лица са инвалидитетом''. Основни циљ ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли постојећи ниво ангажованих ресурса за намјене рехабилитације и
 
30.04.2019

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка ''Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања''. Сврха ове ревизије је да испита да ли дјеца без родитељског старања имају адекватан ниво збрињавања и заштите. Налази ове