Управљање ресурсима основних школа
  

29.08.2018.

Ревизија учинка "Управљање ресурсима основних школа"

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Управљање ресурсима основних школа''. Основни циљ ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли је управљање ресурсима и мрежом основних школа ефикасно и засновано на принципима доступности и једнаких услова за рад и учење.

Прочитај више...

 Ревизорски извјештаји
 
15.10.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима 
Негативно мишљење о усклађености

 
27.09.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
04.09.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
31.08.2018

Закључак са резервом о спровођењу препорука

 
29.08.2018

У управљању ресурсима основних школа није остварен могући ниво ефикасности и уједначености у условима и стандарду за све ученике.
Испитивања ревизије су показала да између јавних основних школа постоје значајне разлике у стању сталне имовине и опреме, у годишњој алокацији буџетских средстава посматраној кроз трошкове по одјељењу и у стандарду ученика посматраном кроз превоз. Предузимане активности субјеката система у основном васпитању и образовању нису резултирале очекиваним побољшањима и смањењима присутних разлика у условима рада јавних основних школа и у стандарду ученика.

 
Новости
 
13.07.2018

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Техничко опремање ватрогасних јединица". Сврха ове ревизије је била да се утврди испуњеност основних претпоставки за техничко опремање ватрогасних јединица и на основу проведеног испитивања понуде
 
23.05.2018

У организацији Службе за ревизију града Беча је одржан бечки симпозијум ревизорских служби на тему "Ревизорске компетенције" дана 16. маја 2018. године у Вијећници града Беча. Поред представника савезне ревизије Аустрије и свих покрајинских служби ревизије Аустрије, симпозијуму
 
22.05.2018

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Посебни начини наплате пореског дуга". Предмет ове ревизије је одгођено плаћање пореског дуга као једини у континуитету присутан посебан начин наплате пореског дуга. Циљ ове ревизије