Ревизија учинка ''Заштита од пижара''
      

13.7.2018.

Ревизија учинка "Техничко опремање ватрогасних јединица"

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Техничко опремање ватрогасних јединица". Сврха ове ревизије је била да се утврди испуњеност основних претпоставки за техничко опремање ватрогасних јединица и на основу проведеног испитивања понуде препоруке за унапређење овог сегмента система заштите од пожара.

Прочитај више..Ревизорски извјештаји
 
17.08.2018

Негативан закључак о спровођењу препорука

 
14.08.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима 
Мишљење с резервом о усклађености 

 
14.08.2018

Закључак са резервом о спровођењу препорука

 
13.08.2018

Закључак са резервом о спровођењу препорука

 
09.08.2018

Позитиван закључак о спровођењу препорука

 
Новости
 
23.05.2018

У организацији Службе за ревизију града Беча је одржан бечки симпозијум ревизорских служби на тему "Ревизорске компетенције" дана 16. маја 2018. године у Вијећници града Беча. Поред представника савезне ревизије Аустрије и свих покрајинских служби ревизије Аустрије, симпозијуму
 
22.05.2018

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Посебни начини наплате пореског дуга". Предмет ове ревизије је одгођено плаћање пореског дуга као једини у континуитету присутан посебан начин наплате пореског дуга. Циљ ове ревизије
 
20.04.2018

На 23. редовној сједници Народна скупштина Републике Српске донијела је одлуке о избору главног ревизора и замјеника главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске. Одлуке о избору објављене су у "Службеном гласнику Републике Српске" број 28/17од 30.3.2018.