Планирање буџетских издатака
  

18.08.2016.

Ревизија учинка ''Планирање буџетских издатака''

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом „Планирање буџетских издатака". Ревизија се бавила проблемом ефикасности и транспарентности планирања буџета, с фокусом на планирање буџетских издатака. Циљ ревизије је био да се испита да ли су и у којој мјери Влада, Министарство финансија и остала министарства  планирање буџетских издатака, као кључан управљачки инструмент, ускладили са принципима ефикасности и транспарентности и каква се побољшања у том смислу могу постићи у наредном периоду. 

Прочитај више...Ревизорски извјештаји
 
24.08.2016

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

 
18.08.2016

Планирање буџетских издатака, посматрано кроз активности, информације и документе процеса средњорочног и годишњег планирања, није довољно ефикасно и транспарентно. Планирање и одлучивање о висини и структуру буџетских издатака није било довољно усмјерено на очекиване промјене по јасно дефинисаном односу циљ-резултат-активност-ресурс-издатак.

 
17.08.2016

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

 
15.08.2016

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
10.08.2016

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

 
Новости
 
08.08.2016

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом „Управљање задуживањем и дугом у Републици Српској" . Резултати ове ревизијe показују да нису испуњене све значајне претпоставке за успјешно управљање задуживањем и
 
02.06.2016

У Вршцу је 26.05. и 27.05. 2016. године одржана V Међународна конференција интерних ревизора под називом "Унаприједите интерну ревизију, унаприједите своју организацију" на којој је учешће узело преко 20 предавача из Србије и иностранства. На Конференцији је у улози
 
01.06.2016

Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске учествовао је на семинару Малезијског техничког програма за сарадњу (MTCP) из области ревизије учинка која је одржана у Националној ревизорској академији Малезије у граду Putrajaya у периоду од 16-27. маја 2016