Годишњи ревизорски извјештај за 2016. годину
  

24.10.2016.

Усвојен Годишњи ревизорски извјештај за 2016. годину

Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске сачињен је у складу са одредбама члана 21, став 6. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 98/05 и 20/14) и достављен Народној скупштини Републике Српске која га је разматрала и усвојилa 20.10.2016. на својој 14. редовној сједници.
У периоду од 1. септембра 2015. године до 31. августа 2016. године окончано је укупно 69 финансијских ревизија и 5 ревизијa учинка.
Комплетан текст извјештаја можете преузети овдје (веза).

 Ревизорски извјештаји
 
19.10.2016

Позитиван закључак о спровођењу препорука

 
18.10.2016

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
14.10.2016

Закључак са резервом о спровођењу препорука

 
12.10.2016

Ревизија учинка показује да управљање потраживањима јавних предузећа није довољно успјешно, с обзиром да и поред значајног броја предузиманих мјера, показатељи структуре потраживања, кашњења у плаћању и степенa наплате, нису значајније побољшани у посматраном периоду.

 
11.10.2016

Закључак са резервом о спровођењу препорука

 
Новости
 
12.10.2016

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом  ''Управљање потраживањима јавних предузећа''. Ревизија је управљање потраживањима посматрала на узорку јавних предузећа по основу три врсте испоручене услуге (електричне енергије, топлотне енергије и воде).
 
11.10.2016

Представници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске присуствовали су трећој по реду радионици другог пројекта паралелних ревизија учинка Врховних ревизијских институција (ВРИ) држава западног Балкана. Радионица је одржана 03-07. октобра 2016. године у Штокхолму. Организатори радионице су Државна
 
30.09.2016

Државни завод за ревизију Македоније био је домаћином 14. годишњег састанка Радне групе EUROSAI-a о за ревизију животне средине, који је у периоду од 26. до 29. септембра одржан у Скопљу. Годишњем састанку присуствовала су укупно 74 учесника, од којих