Напомена

Приступ извјештајима о ревизији који су објављени прије 01.01.2017. године је омогућен на упит. Потребно је послати захтјев за доставу података на е-маил: revizija@gsr-rs.org

Линк: Листа ревизија проведених прије 01.01.2017.
Пронађено: 681 извјештаја
Страна 8 од 69
Објављено: 25. 07. 2023.
Ревидирани период: 2022

Болница Невесиње

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 25. 07. 2023.
Ревидирани период: 2022

Лутрија Републике Српске а.д.

Негативно мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавна предузећа

Објављено: 25. 07. 2023.
Ревидирани период: 2022

Болница Градишка

Негативно мишљење о финансијским извјештајима

Негативно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 25. 07. 2023.
Ревидирани период: 2022

Дом здравља Пале

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 20. 07. 2023.
Ревидирани период: 2022

Дом здравља Свети Лука Калиновик

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 20. 07. 2023.
Ревидирани период: 2022

Дом здравља Свети Сава Шековићи

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 20. 07. 2023.
Ревидирани период: 2022

Дом здравља Доктор Љубомир Ћеранић Соколац

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 14. 07. 2023.
Ревидирани период: 2022

Дом здравља Сребреница

Негативно мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 14. 07. 2023.
Ревидирани период: 2022

Општина Фоча

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 11. 07. 2023.
Ревидирани период: Више година

Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка ”Управљање ресурсима основних школа”

Накнадни преглед показује да су институције обухваћене накнадним прегледом, у складу са својим надлежностима, предузимале мјере и активности на провођењу препорука и оствариле одређене резултате у управљању ресурсима основних школа. На основу информација о активностима и показатеља о оствареним резултатима, ревизија се у разумној мјери увјерила да су од четири дате препоруке три препоруке дјелимично проведене, а за једну препоруку је провођење у току.

Врста ангажмана: Накнадни преглед провођења препорука ревизије учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Страна 8 од 69