Напомена

Приступ извјештајима о ревизији који су објављени прије 01.01.2017. године је омогућен на упит. Потребно је послати захтјев за доставу података на е-маил: revizija@gsr-rs.org

Линк: Листа ревизија проведених прије 01.01.2017.
Пронађено: 717 извјештаја
Страна 67 од 72
Објављено: 01. 08. 2017.
Ревидирани период: 2014

Ваздухопловни сервис

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 31. 07. 2017.
Ревидирани период: 2016

Општина Угљевик

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Негативно мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 28. 07. 2017.
Ревидирани период: 2014

Републичка управа цивилне заштите РС

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 28. 07. 2017.
Ревидирани период: 2014

Водовод и канализација а.д. Нови Град

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавна предузећа

Објављено: 28. 07. 2017.
Ревидирани период: 2016

Општина Оштра Лука

Негативно мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 27. 07. 2017.
Ревидирани период: 2014

Воде Српске

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавна предузећа

Објављено: 27. 07. 2017.
Ревидирани период: 2016

Општина Берковићи

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 27. 07. 2017.
Ревидирани период: Више година

Меморандум о проведеном предстудијском испитивању ревизије учинка “Радни спорови у јавном сектору и њихов утицај на Буџет Републике Српске”

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је обавила предстудијско испитивање на тему радних спорова у јавном сектору и њиховог утицаја на буџет Републике Српске. Резултати су презентовани у Меморандуму о проведеном предстудијском испитивању који је упућен институцијама које су биле обухваћене истим.

Врста ангажмана: Ревизија учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 26. 07. 2017.
Ревидирани период: 2014

Републичка управа за инспекцијске послове

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 21. 07. 2017.
Ревидирани период: 2016

Завод за запошљавање Републике Српске

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Страна 67 од 72