Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске регулишу се правни статус, организација, надлежности, циљеви, дужности, овлашћења, сертификација ревизора јавног сектора и друга питања од значаја за рад Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Неслужбени пречишћени текст овог Закона се налази на сљедећем линку:

Закон о ревизији јавног сектора Републике Српске