У организацији Свјетске Банке која сарађује са Мрежом парламентарних одбора за економију, финансије и европске интеграције, у Подгорици (Црна Гора) је у периоду од 12-14. новембра 2019. године одржана регионална радионица “Јачање веза између парламената и врховнох ревизијских институција у циљу унапређења учинка екстерне ревизије на западном Балкану”.

У фокусу овог дијела семинара је било успостављање одговарајуће платформе представницима парламената и врховних ревизијских институција земаља регије у циљу међусобног информисања о спровођењу институционалних акционих планова (договорених на првој сесији регионалног семинара који је одржан у Тирани, маја 2019. године) и размјене пракси и приступа јачању сарадње између парламената и врховних ревизијских институција. Као резултат свих дискусија наметнула се потреба за успостављањем протокола о сарадњи у виду меморандума о сарадњи између парламената и врховних ревизијских институција, којим би се дефинисао начин дјелотворније сарадње, уз потпуно уважавање дефинисаних надлежности основним законима о ревизији, пословницима о раду парламената и другим актима.

Поред парламантараца Народне Скупштине Републике Српске госпође Жељке Стојичић и господина Зорана Видића, регионалној радионици у Подгорици су присуствовали и Главни ревизор Републике Српске господин Јово Радукић и замјеник главног ревизора госпођа Божана Трнинић.