Међународни оквир професионалних објава (IFPP) чине:

  • INTOSAI принципи (INTOSAI-P) који као темељни принципи имају историјски значај и прецизирају улогу и функције којима врховне ревизијске институције (скраћено: ВРИ) треба да теже. Суштински принципи омогућавају практичну примјену темељних принципа, појашњавајући улогу ВРИ у друштву као и предуслове високог нивоа за правилно функционисање и професионално вођење ВРИ.
  • Међународни стандарди врховних ревизорских институција (ISSAI), који обухватају основне принципе ревизије јавног сектора на нивоу сваког ангажмана и стандарде којима се дефинишу организациони захтјеви на нивоу ВРИ, те конкретни принципи и стандарди по врстама ревизије: финансијска, ревизија учинка, ревизија усклађености и друге врсте ангажмана.
  • Смјернице или INTOSAI Guidance (GUID) намијењене конкретнијим упутствима за ревизоре јавног сектора у подручју финасијске ревизије, ревизије учинка, ревизије усклађености, за друге врсте ангажмана, као и ревизије у специфичним подручјима (заштита животне средине, приватизација, превенција корупције, помоћ у случају катастрофе и сл.)
  • Објаве/саопштења везана за компетенције (COMP).