У понедјељак 13.06.2022. године у просторијама Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске уприличено је потписивање Меморандума о разумијевању између Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) и Главне службе за ревизију.

Меморандум су потписали главни ревизор Јово Радукић и Дeјвид Саундерс, представник UN Women у Босни и Херцеговини. UN Women је на састанку са руководством Главне службе за ревизију представљала Едита Мифтари, менаџер регионалног пројекта „Трансформативно финансирање за родну равноправност – према транспарентнијем, инклузивнијем и одговорнијем управљању на Западном Балкану” (2020-2024) који финансира Шведска.

Овим меморандумом се жели промовисати одговорно управљање јавним ресурсима, остварити напредак у испуњавању обавеза у погледу родне равноправности у складу са домаћим законима и политикама, те међународним обавезама и захтјевима у склопу европских интеграција, као и додатно оснажити капацитете Главне службе за ревизију Српске у области интегрисања принципа родне равноправности, родно одговорног буџетирања и провођења родних ревизија.

Сарадња ће се одвијати кроз различите модалитете подршке, као што је провођење стручног усавршавања ревизорског кадра у области праћења родних индикатора у извјештајима о извршењу буџета, подршка у учењу и размјени знања између врховних ревизорских институција у БиХ и земљама у региону, подршка регионалној размјени знања и учењу према позитивним праксама у области родне ревизије учинка врховних ревизорских институција у другим европским земљама, и др.

Главна служба за ревизију подржава мандат UN Women прописан резолуцијом 64/289 Генералне скупштине Уједињених нација и Стратешким планом UN Women за период 2022-2025, те у склопу својих независних ревизија може процијенити до које мјере су принципи родне равноправности интегрисани у јавне политике и буџете, и на тај начин допринијети свеукупном унапређењу родне равноправности и оснаживању жена.

Ови напори су у складу са принципима INTOSAI P 12 (Вриједности и користи ВРИ – покретање промјена у животима грађана) као дијелом Међународног оквира професионалних објава за врховне ревизорске институције као и са тренутним стратешким приоритетима Главне службе за ревизију, INTOSAI и IDI.