Закон о ревизији јавног сектора Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр: 98/05 и 20/14) којим се регулише правни статус, организација, надлежност, циљеви, дужности, овлашћења, сертификација ревизора јавног сектора и друга питања од значаја за рад Главне службе за ревизију јавног сектора као врховне ревизорске институције у Републици Српској.