Поступци који се примјењују приликом прибављања ревизијских доказа, независно од тога да ли се ти поступци изводе ручно или кориштењем технологије.
Видјети: Технике прикупљања доказа