Услуге које могу да врше ревизорске куће (фирме), а обухватају уговорене поступке и састављање (компилацију) извјештаја.