Трансакције у оквиру којих један субјект/ентитет прима средства или услуге или измирује обавезе давањем приближно једнаке вриједности (првенствено у облику готовине, робе, услуга или коришћења средстава) директно другом субјекту/ентитету.

Трансакције које нису трансакције размјене су карактеристичне за јавни сектор, јер у таквим трансакцијама субјект/ентитет или прима вриједност од другог ентитета без директног давања приближно једнаке вриједности у размјену, или даје вриједност другом ентитету без директног примања приближно једнаке вриједности. Примјер трансакција које нису трансакције размјене су порези, доприноси и друга пореска давања.