Ревизор ће користити различите технике прикупљања доказа, у зависности од природе процеса или трансакција који се ревидирају, као и од нивоа поузданости, а то могу бити:

⦁ Рачунске контроле (поновно рачунање или провјера тачности);

⦁ Инспекција (физички докази и провјере докумената);

⦁ Конфирмације;

⦁ Аналитички поступци;

⦁ Посматрање,

⦁ Упити (интервјуи, анкете).