Ревизијски поступци који се још називају и субстантивни или независни суштински поступци, а представљају процедуру осмишљену за откривање материјално погрешних исказа на нивоу тврдње. (Видјети: Тврдња). Разликују се двије врсте ових поступака, а то су:

⦁ тестови детаља – детаљна тестирања (трансакција, салда и објелодањивања) и

⦁ суштински аналитички поступци.

(Видјети под: Детаљна тестирања и Аналитички поступци.)