Приступ узорковању који карактерише:

а) случајни избор узорка и

б) примјена теорије вјероватоће на оцјену резултата узорка, укључујући мјерење ризика узорковања.

Приступ узорковању који нема карактеристике под а) и б) сматра се нестатистичким узорковањем.