Начело на основу којег се састављају финансијски извјештаји.

Финансијски извјештаји се у нормалним околностима припремају под претпоставком сталности пословања што подразумева да ће извјештајни ентитет наставити да послује у догледној будућности. Стога се подразумијева да извјештајни ентитет нити има намјеру нити потребу да ликвидира или да значајно смањи обим свог пословања; ако таква намјера или потреба постоји, онда финансијске извјештаје треба припремити на другој основи, и ако то јесте случај, та чињеница се објелодањује, заједно са основом према којој се финансијски извјештаји састављају и разлогом због ког се сматра да субјект не испуњава претпоставку о сталности пословања.

Дакле, постоји обавеза да руководство субјекта, када припрема финансијске извјештаје, процјењује способност субјекта (ентитета) да настави да трајно послује. Финансијски извјештаји се састављају на основу овог начела, осим ако руководство не намјерава да ликвидира ентитет или да престане да послује, односно ако нема реалну алтернативу да поступи другачије.