АСПЕКТФИНАНСИЈСКА РЕВИЗИЈАРЕВИЗИЈА УЧИНКА
Основно питањеДа ли су финансијски извјештаји објективни и истинити, да ли је пословање усклађено са прописима?Да ли су програми, пројекти и активности економични, ефикасни и ефективни?
Фокус ревизијеФинансијски систем, рачуноводствени систем и финансијски извјештајиОрганизација, ресурси, програми, пројекти и активности
Основ за провођење ревизијеМандат ревизије као основ за ангажман са потврдом. Ревизија се проводи без обзира да ли постоји проблем у организацији и њеном функционисању.Ревизија се проводи само уколико у организацији и њеном функционисању постоји проблем који је истовремено и ревизијски проблем.
Обим ревизијеПо правилу једна институција јавног сектора и један обрачунски периодПо правилу више институција јавног сектора и више обрачунских периода
Вријеме ревизијеПроводи се накнадно, посматра прошле пословне догађаје, верификација прошлих пословних догађаја.Посматра прошле и садашње пословне догађаје и у функцији је будућих пословних догађаја.
Коријени-порјеклоРевизија финансијских извјештаја у приватном секторуАкадемска и друга истраживања, анализе и процјене, ревизија усклађености и ревизија финансијских извјештаја
Профил ревизораРевизор – професионални рачуновођа, примарно познавање финансија, рачуноводства и ревизијеРевизор – практичар, примарно познавање истраживачког рада, пројектног менаџмента, организационих и административних система.
КритеријумиУглавном стандардизовани, утврђени прописима и рачуноводствним стандардимаМање стандардизовани и разликују се од ревизије до ревизије
Извори податакаУглавном подаци од субјекта ревизијеМного различитих извора података
Методе ревизијеУглавном стандардизоване методеМање стандардизоване, много различитих метода, а примјену одређује предмет ревизије – ревизијски проблем
ПоказатељиФинансијски показатељиФинансијски и нефинансијски показатељи
ИзвјештавањеУглавном стандардизован извјештај по форми, садржају и структуриМање стандардизован извјештај. Форма, садржај, и структура одређени предметом ревизије – ревизијским проблемом. Не садржи мишљење, већ закључке.