Свеобухватан систем контроле квалитета ревизије укључује примјену дефинисаних процедура, надзор и праћења квалитета рада, интерне и екстерне прегледе и доношење мјера за очување и унапређење квалитета. Систем контроле квалитета ВРИ подразумијева ефикасан систем контроле квалитета на нивоу институције и на нивоу појединачних ангажовања у оквиру ревизијских активности. Систем контроле квалитета на институционалном нивоу подразумијева управљање квалитетом на организационом нивоу у сфери унутрашњег и вањског окружења. Систем контроле квалитета на нивоу појединачног ангажовања подразумијева квалитет рада у свим фазама ревизија које су у надлежности врховне ревизијске институције.