Ризик да ће ревизор донијети погрешан закључак из било ког разлога који није у вези са ризиком узорковања.