Ризик да ће ревизор донијети неприкладан закључак када је дошло до материјално погрешног исказивања информација о предмету увјеравања. (Погледати: Ангажовање на увјеравању и Ревизијски ризик.)