Ревизор је израз који означава особу или особе које врше ревизију (обично тзв. “партнер на ангажовању” или други чланови тима на ангажовању када је у питању ревизорска фирма. Израз који се користи као еквивалент у јавном сектору је ревизор, главни ревизор и врховна ревизорска институција. (Видјети под ВРИ.)