Ревизијска питања су типична за ревизију учинка која по принципима истраживачког рада тражећи одговоре на главно и појединачна ревизорска питања долази до закључака. Тема и циљ ревизије одређују основно ревизорско питање. Приликом осмишљавања главног ревизорског питања, потребно је имати у виду да одговор на њега заправо треба да даје слику цјелокупне обављене ревизије. Другим ријечима, сав посао који ће ревизија урадити, потребно је да вуче коријен из овог главног ревизијског питања. Стога је његова дефиниција врло комплексна и може да захтијева одређене измјене и прилагођавања у току ревизије. Више ревизијских циљева може се уоквирити као свеобухватно главно ревизорско питање које се може подијелити у прецизнија подпитања. Одговарањем на појединачна ревизорска питања и подпитања одговара се на главно ревизорско питање. Обично се за сваки дио предвиђеног механизма или процеса који је предмет ревизије може одредити по једно ревизорско питање, и то на начин да се обухвате све перспективе посматрања предмета ревизије.