Професионални рачуновођа независно од групе у којој се његове услуге класификују (што може бити и ревизија, пореско савјетовање или консултантске услуге) је лице запослено у фирми која пружа професионалне услуге. Овај израз се такође користи и за фирму професионалних рачуновођа у јавној пракси. У контексту МСР користи се и израз “практичар”, што укључује партнера (руководиоца ревизије и ревизорског тима) или друге чланове тима који раде на ангажовању. У контексту ВРИ “практичар” је и лице које није професионални рачуновођа, укључујући ревизоре учинка и ревизоре усклађености који нису искључиво орјентисани на ревизију финансијских извјештаја.