Процес процјене ризика у субјекту ревизије као компонента система интерних контрола (Видјети: Систем интерних контрола) је процес који се примјењује у оквиру субјекта ревизије за идентификовање пословних ризика релевантних за циљеве финансијског извјештавања и за одлучивање о активностима које се односе на те ризике и њихове посљедице.