Код ревизије усклађености која нагласак ставља на примјереност, одговарајући критеријуми ће да буду или општеприхваћени принципи или најбоља домаћа или међународна пракса. У неким случајевима, ови критеријуми могу бити некодификовани, имплицитни (подразумијевани или неизречени) или засновани на правним принципима који су преовладавајући.
(За цјеловиту информацију видјети и: Критеријуми ревизије усклађености).