Резултат рада ревизије у фази предстудије је Предстудијски меморандум са планом ревизије учинка и матрицом дизајна. Предстудијски меморандум представља документ који је резултат предстудијских истраживања. Њиме се објашњава шта ће бити предмет ревизије, зашто се ревизија обавља, затим циљ ревизије и начин на који ће се ревизија обавити, те које су потенцијалне препоруке, односно, на који начин ревизија може допринијети побољшању стања у ревидираној области. Сврха предстудијског меморандума је да се представи постојање ревизијског проблема, да представи индикаторе, разлоге и мотиве за ревизију, начин провођења ревизије, да има мандат и капацитет за провођење ревизије и да се провођењем ревизије може пружити нова додана вриједност за институције јавног сектора, јавни сектор у цјелини или друштвену заједницу.