Оперативно планирање ревизије учинка је активност која је карактеристична за фазу предстудије – фазу предстудијског истраживања и проводи се на основу Одлуке о предстудијском истраживању коју доноси главни ревизор, а резултира Предстудијским меморандумом са радним планом ревизије учинка који је основа за доношење Одлуке о провођењу главне студије.