Ревизор је повезан са финансијским информацијама када стави свој извјештај у прилог тим информацијама или пристане да се његово име доведе у професионалну везу са извјештајем.