Потенцијална имовина је могућа имовина које настаје по основу прошлих догађаја и чије постојање ће бити потврђено једино настанком или ненастанком једног или више неизвјесних будућих догађаја који нису у потпуности под контролом датог ентитета.
Потенцијална обавеза је:

(а) могућа обавеза која настаје на основу прошлих догађаја и чије постојање ће бити потврђено само настанком или ненастанком једног или више неизвјесних будућих догађаја који нису у потпуности под контролом датог ентитета, или

(б) садашња обавеза која настаје по основу прошлих догађаја, али није призната, јер:

  • није вјероватно да ће одлив ресурса који представљају економске користи или услужни потенцијал бити захтијевани за измирење обавезе, или
  • износ обавезе се не може довољно поуздано одмјерити.