Метод директног посматрања људи и пословних догађаја ревизору пружа јединствену могућност да оствари увид у стварно стање како се одвијајају пословни догађаји независно од службених извјештаја и других службених докумената. Директно посматрање може пружити јасан преглед основних проблема, из перспективе одоздо према горе, што се затим може упоредити са сликом која је дата у службеним извјештајима. Посматрање је и прилика да се утврди како се у пракси примјењују интерна правила, поступци и процедуре и да се упореди њихова практична примјена у односу на писани материјал. Посматарње је и прилика да се утврде односи и релације између различитих организационих дијелова учесника у процесу.