Монетарни износ који одреди ревизор и за који жели да обезбиједи одговарајуће увјеравање да монетарни износ који је ревизор одредио није премашен конкретним погрешним исказом у популацији.