Главна студија као један од фаза ревизије учинка почиње са доношењем одлуке о главној студији и њена сврха је имплементација плана ревизије учинка. Одлуку о провођењу главне студије, на основу Предстудијског меморандума са планом ревизије учинка и матрицом дизајна доноси менаџмент врховне ревизијске институције. Саставни дио Одлуке је Предстудијски меморандум са планом ревизије учинка. С обзиром на то да је Предстудијски меморандум саставни дио одлуке о провођењу главне студије информације као што су ревизорска питања и потпитања, обим ревизије, критеријуми ревизије, извори и начини прикупљања ревизијских доказа не наводе се у Одлуци.